Number of the records: 1  

Umění dostat v každé debatě za pravdu

  1. Schopenhauer, Arthur, 1788-1860 Umění dostat v každé debatě za pravdu : eristická dialektika / Arthur Schopenhauer ; z německého originálu Eristische Dialektik přeložil Břetislav Hůla. -- Vydání v tomto překladu čtvrté, v Portále první. -- Praha : Portál, 2019. -- Scope and content: Publikace, jež je známá také pod názvem Eristická dialektika, obsahuje bohatý a strukturovaný přehled příkladů, jakým způsobem lze diskusi vést – a to jak logicky správně, tak pomocí zavádějících argumentů. -- ISBN : 978-80-262-1529-5 (vázáno). Hůla, Břetislav, 1894-1964. [Eristische Dialektik, oder, die Kunst, Recht zu behalten. Česky] schopnost komunikace