Number of the records: 1  

Evropské právo

  1. Evropské Evropské právo : zákládací smlouvy : Smlouva o fungování Evropské unie, Smlouva o Evropské unii, Listina základních práv Evropské unie, další smlouvy a dokumenty ; Přistoupení ČR k Evropské unii ; Volby do Evropského parlamentu : redakční uzávěrka 18.3.2019. -- Ostrava : Sagit, [2019]. -- (ÚZ : úplné znění ; číslo: 1311). -- Názvové informace z obálky. -- Scope and content: Publikace obsahuje zakládací smlouvy – o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii – a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k zakládacím smlouvám. Dále je zde Listina základních práv Evropské unie a vysvětlivky k ní. Od minulého vydání byly změněny evropské i tuzemské právní předpisy k volbám do Evropského parlamentu. -- ISBN : 978-80-7488-344-6 (brožováno). *2ÚZ : úplné znění ; číslo: 1311 Evropská unie * právo Evropské unie * smlouva o přistoupení k EU * Smlouva o Evropské unii * evropské volby * Charta lidských práv * legislativa * Česká republika

Number of the records: 1