Number of the records: 1  

Zákon o obcích

  1. Kopecký, Martin, 1965- Zákon o obcích : komentář / Martin Kopecký, Petr Průcha, Petr Havlan, Jan Janeček. -- 2., aktualizované vydání. -- Praha : Wolters Kluwer, 2016. -- (Komentáře Wolters Kluwer). -- "Právní stav publikace je k 23.8.2016"--Rub titulní stránky. -- Contains also: Zákon č. 128/2000 Sb., ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení). -- Scope and content: V druhém vydání je obsažena novela obecního zřízení č. 106/2016 Sb., účinná od 1. července 2016, která se dotkla především formulací o právních jednáních obcí v návaznosti na terminologii občanského zákoníku, ale provedla i některé další dílčí úpravy. Do aktuálního vydání komentáře byla zapracována i vybraná soudní rozhodnutí z poslední doby, která mají ke komentovným otázkám vztah. -- ISBN : 978-80-7552-376-1 (brožováno). Průcha, Petr, 1949-. Havlan, Petr, 1951-. Janeček, Jan 1978-. *2Komentáře Wolters Kluwer zákon * územní samospráva * místní orgány státní správy * správní celek * obec * správní pravomoc * interpretace práva

Number of the records: 1