Number of the records: 1  

Nájem a pacht

  1. Nájem Nájem a pacht / sestavili Petr Lavický a Petra Polišenská. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2016. -- (Judikatura k rekodifikaci ; 10. svazek). -- Scope and content: Základ knihy tvoří rozsudky vydané ještě za účinnosti občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., které jsou podle autorů použitelné i za účinnosti nového soukromoprávního kodexu. Pro inspiraci byla zařazena i rozhodnutí prvorepublikového Nejvyššího soudu z tzv. Vážného sbírky. Tento svazek obsahuje však už i rozhodnutí založená na aplikaci nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Lze v něm nalézt nejen rozhodnutí, ale také relevantní části textů právních předpisů, jakož i důvodovou zprávu k příslušné části občanského zákoníku. -- ISBN : 978-80-7552-181-1 (brožováno). Lavický, Petr, 1977-. Polišenská, Petra. *2Judikatura k rekodifikaci0 pronájem nemovitosti * pacht * vlastnictví * Česká republika * interpretace práva

Number of the records: 1