Number of the records: 1  

Institucionální aspekty regulace médií

  1. Pouperová, Olga Institucionální aspekty regulace médií / Olga Pouperová. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2016. -- (Právní monografie). -- "Právní stav publikace je k 30.4.2016"--Rub titulní stránky. -- Scope and content: Autorka se v knize zabývá otázkami, co je regulace a jaké důvody a veřejné zájmy mohou regulaci v demokratickém právním státě odůvodnit, kdy se ze správy stává správa veřejná, nebo proč si stát správu určitých záležitostí nechává ve své vlastní působnosti (státní správa), proč něco svěřuje odlišným subjektům (samospráva, ostatní veřejná správa) nebo proč něco ponechává bez puncu veřejnoprávnosti (soukromá správa). V kontextu (zdánlivě) úzce vymezené speciální oblasti se tak dostává k nejvlastnějším otázkám obecného správního práva. -- ISBN : 978-80-7552-335-8. *2Právní monografie rozhlasové vysílání * televize * regulace telekomunikací * veřejná správa * správní právo * Česká republika * členský stát EU

Number of the records: 1