Number of the records: 1  

Cizinci a daně

  1. Vyškovská, Magdaléna Cizinci a daně : zdaňování příjmů fyzických osob - cizích státních příslušníků v České republice / Magdaléna Vyškovská. -- 4., rozšířené vydání, doplněné o judikaturu, závěry koordinačních výborů, nová nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení v EU. -- Praha : Wolters Kluwer, 2016. -- (Téma). -- Scope and content: Publikace přehledně popisuje nejčastější situace týkající se zdaňování cizinců v České republice, ať jsou daňovými rezidenty, či nerezidenty. Jejich situace je rozebrána z pohledu pracovního, cizineckého, občanského a obchodního práva, z pohledu domácího zákona o daních z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Rovněž jsou popsány procesní povinnosti podle daňového řádu. Kniha se věnuje i sociálnímu zabezpečení v Evropské unii a uvádí názorné příklady včetně podrobných výpočtů z praxe. -- ISBN : 978-80-7552-285-6 brožováno. *2Téma0 cizí státní občan * daň z příjmu fyzických osob * dvojí zdanění * sladění sociálních zabezpečení * Česká republika * monografie

Number of the records: 1