Number of the records: 1  

Rozpočtová skladba a účetnictví 2016

  1. Lorenc, Jiří, 1951- Rozpočtová skladba a účetnictví 2016 : pro územní samosprávné celky / Jiří Lorenc, Jana Kašpárková. -- Polešovice : M LORDY, 2016. -- Od roku 2016 bez ISBN, ISBN přiděleno NA ISBN v ČR. -- Scope and content: Publikace zahrnuje novelu rozpočtové skladby k 1.1.2016 se zvýrazněným zobrazením novelizovaných ustanovení. Komentuje jednotlivá ustanovení rozpočtové skladby a k položkám a paragrafům uvádí podrobný výklad, praktické příklady i nejčastěji se objevující chyby. Nově je zahrnuta část týkající se schvalování účetních závěrek s návrhem vnitroorganizační směrnice a dále některé nové termíny občanského zákoníku důležité pro aplikaci rozpočtové skladby a účetnictví. -- ISBN : 978-80-270-0079-1 v knize neuvedeno brožováno. Kašpárková, Jana. Rozpočtová skladba a účetnictví pro územní samosprávné celky rozpočtová skladba * účetní uzávěrka * účetnictví * hospodaření města * územní samospráva * místní orgány státní správy * obec * finance místních úřadů * obecní rozpočet * Česká republika

Number of the records: 1