Number of the records: 1  

Za svobodu, spravedlnost a solidaritu

  1. Eichler, Patrik, 1984- Za svobodu, spravedlnost a solidaritu : dějiny sociální demokracie v českých zemích Für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität : die Geschichte der Sozialdemokratie in den böhmischen Ländern For freedom, justice and solidarity : history of Social Democracy in the Czech Lands / autory textů jsou Patrik Eichler, Pavel Horák, Rudolf Kučera, Jan Mervart, Thomas Oellermann, Martin Polášek, Vítězslav Sommer, Radka Šustrová, Ondřej Vojtěchovský a Tomáš Zahradníček ; překlad do anglického jazyka Jana Bímová ; překlad do německého jazyka David Růžička a Thomas Oellermann. -- [Praha] : Masarykova demokratická akademie, [2016]. -- ©2016. -- Souběžný anglický a německý text. -- ISBN : 978-80-87348-25-3 Masarykova demokratická akademie brožováno. -- 978-80-7285-186-7 Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky brožováno. Horák, Pavel, 1983-. Kučera, Rudolf, 1980-. Mervart, Jan, 1980-. Oellermann, Thomas. Polášek, Martin, 1979-. Sommer, Vítězslav, 1981-. Šustrová, Radka, 1986-. Vojtěchovský, Ondřej, 1977-. Zahradníček, Tomáš, 1971-. Bímová, Jana. Růžička, David sociální demokracie * sociálně-demokratická strana * Česká strana sociálně demokratická * dějiny * Čechy (země) * Československo * Česká republika * 19. století * 20. století * 1. polovina 21. století

Number of the records: 1