Number of the records: 1  

Polyxena z Lobkovic

  1. Ryantová, Marie, 1964- Polyxena z Lobkovic : obdivovaná i nenáviděná první dáma království / Marie Ryantová. -- Vydání první. -- V Praze : Vyšehrad, 2016. -- (Velké postavy českých dějin ; svazek 20). -- Německé resumé. -- Scope and content: Jedna z „žen české renesance“, dcera nejvyššího kancléře Českého království Vratislava z Pernštejna a španělské dámy Marie Manrique de Lara, manželka nejprve jihočeského magnáta Viléma z Rožmberka, poté vůdčí postavy české katolické šlechty Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic, je jakýmsi prototypem šlechtičny sklonku renesance a nástupu nové, barokní doby. Polyxena z Lobkovic (1566–1642) v monografii historičky Marie Ryantové vystupuje jak ve své roli představitelky nejvyšší šlechty českých zemí, správkyně svých statků, která uměla v případě potřeby sama úspěšně hospodařit, ale i ženy politicky aktivní. Asi nejvíce se takto zapsala do obecného povědomí tím, že po pražské defenestraci v roce 1618 ukryla ve svém domě svržené královské místodržící Slavatu a Martinice. Kniha M. Ryantové ukazuje i další z důležitých tváří Polyxeny, její katolickou zbožnost, kterou sdílela se svým druhým manželem a jejíž odvrácenou stranou bylo nesmlouvavě přísné zasahování proti nekatolíkům na vlastních panstvích po porážce stavovského povstání. -- ISBN : 978-80-7429-527-0 vázáno. *2Velké postavy českých dějin0 Pernštejnové (rod) * z Pernštejna, Polyxena (1567-1642) * horní třída * životopis * Čechy (země) * dějiny * 16. století * 17. století

Number of the records: 1