Number of the records: 1  

Daně z příjmů 2016

  1. Daně Daně z příjmů 2016 : zákon o daních z příjmů a zákon o rezervách, vyhlášky, pokyny a sdělení MF, přehled smluv o zamezení dvojího zdanění ; Evidence tržeb : redakční uzávěrka 13.6.2016. -- Ostrava : Sagit, [2016]. -- (ÚZ : úplné znění ; číslo: 1139). -- Názvové informace z obálky. -- ISBN : 978-80-7488-170-1 brožováno. *2ÚZ : úplné znění0 Česká republika * zákon * daň z příjmů * dvojí zdanění * legislativa * příjem - platba

Number of the records: 1