Number of the records: 1  

Vzory podání a úkonů v řízení o přestupcích s vysvětlivkami

  1. Horzinková, Eva, 1951- Vzory podání a úkonů v řízení o přestupcích s vysvětlivkami / Eva Horzinková, Helena Kučerová, Pavel Mates, Ladislav Ocelák. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2016. -- (Praktik). -- Scope and content: Příručka obsahuje vzory pro řízení o přestupcích od jeho zahájení po soudní přezkum. Vzory vychází ze zákona o přestupcích, správního řádu a soudního řádu správního. Jedná se jak o vzory podání adresovaných správním orgánům, případně správnímu soudu, tak o vzory rozhodnutí správních orgánů v rámci přestupkové agendy, včetně veřejnoprávní smlouvy o přenesení působnosti. Každý vzor je doplněn vysvětlivkami, které jej zasazují do kontextu a informují o souvislostech, např. poplatcích, lhůtách či osobách účastníků. -- ISBN : 978-80-7502-140-3 brožováno. Kučerová, Helena, 1953-. Mates, Pavel, 1947-. Ocelák, Ladislav. *2Praktik0 správní delikt * správní postih * správní řízení * legislativa * rozhodnutí * Česká republika * příručka

Number of the records: 1