Number of the records: 1  

Řízení lidských zdrojů

  1. Horváthová, Petra, 1967- Řízení lidských zdrojů : nové trendy / Petra Horváthová, Jiří Bláha, Andrea Čopíková. -- Vydání 1. -- Praha : Management Press, 2016. -- Částečně tištěno napříč. -- Scope and content: Publikace pojednává o trendech v rámci řízení lidských zdrojů. Některé z nich se již v organizacích „zabydlují“ a jsou východiskem pro implementaci nejnovějších přístupů, např. poznatky o generaci Y a zvládnutí jejich aplikace, které jsou součástí této knihy, jsou nezbytným předpokladem pro úspěšnou práci s generací Z (lidé narozeni 1995–2000). Některé prezentované trendy v knize nejsou nové, ale autoři chtěli podpořit jejich prosazování v organizaci. -- ISBN : 978-80-7261-430-1 brožováno. Bláha, Jiří, 1941-. Čopíková, Andrea pracovní síla * personální oddělení

Number of the records: 1