Number of the records: 1  

Účetní předpisy pro podnikatele

  1. Březinová, Hana Účetní předpisy pro podnikatele : (zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu, České účetní standardy) : komentář / Hana Březinová. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2016. -- (Komentáře Wolters Kluwer). -- "Právní stav publikace k 1.1.2016"-Rub titulní stránky. -- Chybné ISBN uvedeno na rubu titulního listu. -- Scope and content: Komentář účetních předpisů obsahuje výklad jednotlivých paragrafů zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky k zákonu a Českých účetních standardů po implementaci směrnice 2013/34/EU, která s sebou přinesla především úpravu struktury a obsahu účetní závěrky a jejích jednotlivých položek. -- ISBN : 978-80-7552-064-7 brožováno ISBN (invalid) 9788075520647. *2Komentáře Wolters Kluwer0 účetnictví * podnikatel * audit * jednotný účetní systém * legislativa

Number of the records: 1