Number of the records: 1  

Genderové představy a vztahy

  1. Smetáčková, Irena, 1976- Genderové představy a vztahy : sociální a kognitivní aspekty vývoje maskulinity a feminity v průběhu základní školy / Irena Smetáčková. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. -- (Gender sondy ; 10. svazek). -- Anglické resumé. -- Scope and content: Kniha řeší tři základní okruhy otázek: 1. Jaké představy o maskulinitě a femininitě (tzv. genderová schémata) si vytvářejí děti ve věku 6 až 15 let? 2. Jak se ve smíšených školních kolektivech projevuje gender? Jaké vztahy mezi sebou chlapci a dívky mají? 3. Jak spolu souvisí kognitivní a sociální oblast genderového vývoje? Jak dětská genderová schémata ovlivňují komunikaci a vztahy ve smíšených skupinách, a naopak? Ke každé z otázek jsou představeny aktuální zahraniční výzkumy, psychologické a sociologické teorie a výsledky autorčina vlastního výzkumu. Kniha přináší vhled do genderové struktury dětských životů. -- ISBN : 978-80-7419-229-6 brožováno. *2Gender sondy0 základní vzdělání * žák * dítě * společenská role * sexualita * sociální analýza * psychologie * sociologie * Česká republika * monografie

Number of the records: 1