Number of the records: 1  

Obce, kraje, hl. m. Praha

  1. Obce, Obce, kraje, hl. m. Praha : velké změny zákona o obcích, o krajích a o hlavním městě Praze od 1.7.2016 : okresy, územní samospráva, pověřené úřady, odměny zastupitelů, matriky, kroniky obcí, informační systémy veřejné správy, střet zájmů ; Úředníci obcí a krajů ; Obecní policie : redakční uzávěrka 11.4.2016. -- Ostrava : Sagit, [2016]. -- (ÚZ : úplné znění ; číslo: 1134). -- Názvové informace z obálky. -- Scope and content: Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Publikace mj. obsahuje texty významně novelizovaných zákonů o obcích, o krajích, a o hlavním městě Praze ve znění, které nabude účinnosti k 1. 7. 2016. Od října 2016 dojde ke změně zákona o obecní policii, jeho budoucí znění již je zapracováno. Dále publikace obsahuje zákon o obcích s pověřeným úřadem a o obcích s rozšířenou působností, o kronikách obcí a další. Obsahuje rovněž vyhlášky o zvláštní odborné způsobilosti úředníků ÚSC a o rovnocennosti vzdělání úředníků, které byl v únoru 2016 změněny. -- ISBN : 978-80-7488-165-7 brožováno. *2ÚZ : úplné znění0 obec * regionální orgány státní správy * Hlavní město Praha * územní samospráva * správní celek * odměňování za práci * dokument * informační systém * veřejná správa * městská policie * zákon * Česká republika

Number of the records: 1