Number of the records: 1  

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

  1. Jelínek, Jiří, 1955- Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou : zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif / Jiří Jelínek a kolektiv. -- 6. aktualizované vydání podle stavu k 1.2.2016. -- Praha : Leges, 2016. -- (Glosátor). -- ISBN : 978-80-7502-106-9 vázáno. *2Glosátor0 trestní zákoník * trestní právo * trestní řízení * komentář k zákonu * interpretace práva * Česká republika

Number of the records: 1