Number of the records: 1  

Trestní právo hmotné

  1. Chmelík, Jan, 1952- Trestní právo hmotné : obecná část / Jan Chmelík, František Novotný, Simona Stočesová. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. -- (Právnické učebnice). -- Anglické resumé. -- ISBN : 978-80-7380-583-8 brožováno. Novotný, František, 1940-. Stočesová, Simona, 1972-. *2Právnické učebnice0 trestní právo

Number of the records: 1