Number of the records: 1  

Národní identity a identifikace

  1. Národní Národní identity a identifikace : Česká republika - Visegrádská čtyřka - Evropská unie / Vlachová Klára (ed.). -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., 2015. -- (Studie ; 115. svazek). -- Anglické resumé. -- Scope and content: Kdo je opravdový Čech? Ten kdo se tu narodil, má české rodiče a hovoří plynně česky, nebo ten kdo tu dlouho žije, cítí se Čechem/Češkou, dodržuje zákony a respektuje státní instituce? Klesá ochota přijímat migranty spolu s nárůstem jejich počtu? Má Evropská unie lepší image v nových členských státech nebo v těch starých? Co jsou nejdůležitější prvky EUropské identity – vlajka, hymna, měna, nebo kultura, historie, a demokratické hodnoty? Které národy jsou v Evropské unii nejvíce hrdé a jak jsou na tom s národní hrdostí Češi?. -- ISBN : 978-80-7330-285-6 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. brožováno. -- 978-80-7419-188-6 Sociologické nakladatelství SLON brožováno. Vlachová, Klára, 1971-. *2Studie0 Česká republika * nacionalismus * národní nezávislost * kulturní identita * evropská identita * vlastenecké hnutí * skupina Visegrád

Number of the records: 1