Number of the records: 1  

Európske diktatúry 1918-1945

  1. Lee, Stephen J., 1945- Európske diktatúry 1918-1945 / Stephen J. Lee ; z anglického originálu European dictatorships 1918-1945 preložil Peter Száraz. -- Prvé vydanie. -- Bratislava : Kalligram, 2015. -- Scope and content: Publikácia je jasnou a podrobnou analýzou búrlivých udalostí prvej polovice 20. storočia v Európe. V období medzi prvou a druhou svetovou vojnou sa viac ako polovica európskych štátov transformovala na diktatúry. Stephen J. Lee na príklade Ruska, Nemecka, Talianska, Španielska, Portugalska a štátov strednej a východnej Európy detailne predstavuje spôsob vládnutia Hitlera, Stalina, Mussoliniho a menej známych diktátorov. -- ISBN : 978-80-8101-881-7 brožováno. Száraz, Peter, 1959- diktatura * politický režim * autoritativní režim * Evropa * 20. léta 20. století * 30. léta 20. století * 40. léta 20. století * monografie

Number of the records: 1