Number of the records: 1  

Sbírka nálezů a usnesení

  1. Česko. Ústavní soud Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 74, Ročník 2014. III. díl / Ústavní soud České republiky. -- Vydání první. -- V Praze : C. H. Beck, 2016. -- (Beckova edice judikatura). -- Seznam použitých nebo zmíněných právních předpisů. -- Contents: CD ROM: Obsah. Věcný rejstřík Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR. Sv. 1.-74. -- ISBN : 978-80-7400-599-2 vázáno. *2Beckova edice judikatura0 ústavní soud * kontrola ústavnosti * soudní přezkum * rozsudek * Česká republika

Number of the records: 1