Number of the records: 1  

Průzkum veřejného mínění cizinců z třetích zemí o otázkách integrace a jejich náhledů na majoritní společnost a život v ní

  1. Schebelle, Danica Průzkum veřejného mínění cizinců z třetích zemí o otázkách integrace a jejich náhledů na majoritní společnost a život v ní / Danica Schebelle, Jan Kubát, Jaromíra Kotíková, Helena Vychová. -- 1. vydání. -- Praha : VÚPSV, v.v.i., 2015. -- České a anglické resumé. -- Scope and content: Základním cílem monografie zpracované v rámci projektu financovaného Evropským integračním fondem byl průzkum veřejného mínění cizinců z třetích zemí, a to Ukrajinců, Vietnamců a Rusů o otázkách integrace a jejich náhledu na majoritní společnost a život v ní. Zjištění z průzkumu přispěla jak ke zmapování postojů a vztahu cizinců k integraci do české společnosti, tak k poodhalení jejich hodnot a norem chování. V rámci metodiky bylo realizováno a vyhodnoceno empirické dotazníkové šetření, které probíhalo ve vybraných krajských městech České republiky. Výsledky šetření byly obohaceny a prohloubeny o poznatky získané sekundární analýzou dostupných relevantních zdrojů. Součástí projektu bylo navržení vhodných opatření zaměřených na podporu a posílení integračního procesu cizinců z třetích zemí do české majoritní společnosti. -- ISBN : 978-80-7416-255-1 brožováno. Kubát, Jan. Kotíková, Jaromíra. Vychová, Helena cizí státní občan * Česká republika * začlenění do společnosti * integrace přistěhovalců * 1. polovina 21. století

Number of the records: 1