Number of the records: 1  

Živnostenské podnikání

  1. Živnostenské Živnostenské podnikání : 2016 : předpisy regulující podnikání : živnostenský zákon, živnostenské úřady, obsahové náplně živností, Hospodářská a Agrární komora ČR, podpora podnikání, uznávání odborné kvalifikace, podnikání v cestovním ruchu, zastavárny, volný pohyb služeb : redakční uzávěrka 14.12.2015. -- Ostrava : Sagit, [2015]. -- (ÚZ : úplné znění ; číslo: 1107). -- Názvové informace z obálky. -- ISBN : 978-80-7488-138-1 brožováno. *2ÚZ : úplné znění0 živnost * podpora podnikání * živnostník * profesní status * uznání dokladů o odborné kvalifikaci * služby * svoboda poskytovat služby * Česká republika * legislativa

Number of the records: 1