Number of the records: 1  

Velké říše kočovníků

  1. Škoda, Milan, 1956- Velké říše kočovníků : dvě tisíciletí ve stepích Evropy a Asie / Milan Škoda. -- Vydání první. -- Praha : Vyšehrad, 2015. -- (Historica). -- Scope and content: Stepní kočovnické národy, obávaní válečníci a zároveň zprostředkovatelé kulturních podnětů, utvářely po řadu staletí historii rozlehlých oblastí Asie a Evropy a zanechaly hlubokou stopu ve světových dějinách. Autor přináší ucelený pohled na dlouhou řadu těchto kočovnických etnik, jejich dějiny, způsob válčení, společenské uspořádání i kulturu. Postupně představuje jak známá kočovnická etnika, především Huny a Mongoly, tak i ta méně známá, počínaje severoíránskými kmeny (Skythové, Sarmati, Massagetové, Kušánci, Parthové) přes předky Hunů, Huny Siungnu, zakladatele jedné z největších říší v dějinách Turkuty, Žuan-žuany (Avary), Chazary, Pečeněhy, Zlatou Hordu a národy severní Číny až k proslulé Tamerlánově říši. Stranou nezůstávají ani ty kočovnické národy, které daly jméno evropským zemím – Maďaři a Bulhaři, ale třeba také Tibeťané. -- ISBN : 978-80-7429-473-0 vázáno. *2Historica0 kočovnictví * etnická skupina * starověk * středověk * dějiny * Evropa * Asie

Number of the records: 1