Number of the records: 1  

Vyšší princip?

  1. Nový , Michal, 1988- Vyšší princip? : individuální a kontextuální determinanty volební účasti ve 31 zemích / Michal Nový. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) : Masarykova univerzita, 2015. -- (Politologická řada ; svazek č. 50). -- Anglické resumé. -- Scope and content: Kniha prostřednictvím víceúrovňového modelování analyzuje efekty sady individuálních a kontextuálních determinant volební účasti. Autor se snaží nasměrovat analýzu od přímých k o něco složitějším podmíněným efektům vysvětlujících proměnných na pravděpodobnost hlasování ve volbách. Poněvadž se ukazuje, že všechny podmíněné efekty mohou mít stejnou logiku, navrhuje tzv. hypotézu politické rovnosti, která by mohla být považována za téměř univerzální nástroj („vyšší princip“), jak formulovat předpoklady o podmíněných efektech v rámci explanace volební účasti. -- ISBN : 978-80-7325-367-7 Centrum pro studium demokracie a kultury brožováno. -- 978-80-210-7858-1 Masarykova univerzita brožováno. *2Politologická řada0 volební účast * volby * volební kampaň * monografie

Number of the records: 1