Number of the records: 1  

Analýza politiky a političtí aktéři

  1. Říchová, Blanka, 1958- Analýza politiky a političtí aktéři : možnosti a limity aplikace teorií v příkladech / Blanka Říchová a kol., další autoři: Petr Jüptner, Martin Riegl, Kamil Švec. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. -- (Studijní texty ; 65. svazek). -- Anglické resumé. -- Scope and content: Jací aktéři se reálně podílejí na výsledné podobě legislativy České republiky a jaký je charakter jejich působení v politickém systému? Kraje mají v České republice ústavou garantovánu samostatnost ve státem svěřených činnostech, jsou však na centrální vládní úrovni zcela závislé finančně. Jsou tedy kraje samostatné? Nebo záleží pouze na Ministerstvu financí, resp. vládě České republiky, jak mohou kraje naplňovat své povinnosti? Hrají individuální aktéři v konkrétních rozhodovacích procesech významnější roli než tu, kterou předpokládají konvenční politologické teorie?. -- ISBN : 978-80-7419-187-9 brožováno. Jüptner, Petr, 1978-. Riegl, Martin, 1980-. Švec, Kamil, 1983-. *2Studijní texty0 politologie * veřejná správa * politická moc * politické chování * rozhodovací pravomoc * zájmová skupina * legislativní proces * případová studie

Number of the records: 1