Number of the records: 1  

Příklady z evropského práva

  1. Příklady Příklady z evropského práva / Katedra evropského práva. -- 5., doplněné a přepracované vydání. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015. -- (Scripta iuridica ; no. 9). -- Vydáno v nakladatelství Eva Rozkotová, Beroun. -- 600 výtisků. -- Scope and content: Učební pomůcka je rozdělena do pěti tématických částí: strukturální principy evropského práva, aplikace práva EU, ochrana základních práv v rámci EU, základní tržní svobody a soutěžní právo. Problematika posledně jmenovaného tématu je začleněna průběžně a rovnoměrně do příkladů ve všech částech této publikace. Každou její část uvozuje jeden vzorový vyřešený případ a doporučení k metodice řešení případů v dané oblasti. Případy mají různou míru obtížnosti a řešení některých právních problémů se může mezi jednotlivými oblastmi prolínat, nejčastěji ve vztahu k oblasti základních práv a svobod. -- ISBN : 978-80-87975-25-1 brožováno. Univerzita Karlova. Katedra evropského práva. *2Scripta iuridica0 právo Evropské unie * aplikace zákona * ekonomické podmínky * ochrana práv a svobod * učební pomůcka

Number of the records: 1