Number of the records: 1  

Proč státy selhávají

  1. Acemoglu, Daron, 1967- Proč státy selhávají : kořeny moci, prosperity a chudoby / Daron Acemoglu, James A. Robinson ; [přeložil Eduard Geissler]. -- Vyd. 1. -- Praha : Argo : Dokořán, 2015. -- (Zip ; sv. 47). -- Přeloženo z angličtiny. -- Scope and content: Proč jsou některé země bohaté a jiné chudé, proč je rozděluje bohatství a chudoba, zdraví a nemoci, hojnost jídla a hladovění? Může za to kultura, podnebí, geografické uspořádání? Nebo snad neznalost náležitých opatření a hospodářských strategií? Autoři ukazují, že žádný z těchto faktorů není tak závažný, aby nezvratně předurčil vývoj té které země. Za ekonomickým úspěchem či neúspěchem nestojí příroda či národní mentalita, ale politické a ekonomické instituce vytvořené lidmi. -- ISBN : 978-80-257-1305-1 Argo ; váz.. -- 978-80-7363-607-4 Dokořán ; váz. Robinson, James A., 1960-. Geissler, Eduard. *2Zip0 životní úroveň * bohatství * chudoba * hospodářská politika * politická moc * hospodářský růst * sociální nerovnost * stát

Number of the records: 1