Number of the records: 1  

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi

  1. Havlan, Petr, 1951- Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi / Petr Havlan, Jan Janeček a kolektiv. -- 2., aktualiz. vyd. a podstatně dopl. vyd. -- Praha : Leges, 2015. -- (Praktik). -- Anglické resumé. -- Scope and content: Kniha uceleně zpracovává majetkoprávní problematiku českých územních samospráv, tj. obcí a krajů. -- ISBN : 978-80-7502-057-4 brož. Janeček, Jan 1978-. *2Praktik0 Česká republika * vlastnictví * správní celek * územní samospráva * veřejný majetek

Number of the records: 1