Number of the records: 1  

Právo na pomezí diktatury a demokracie

  1. Kozák , Jiří Právo na pomezí diktatury a demokracie : právní vyrovnání s totalitní minulostí v České republice po roce 1989 / Jiří Kozák. -- Praha : Auditorium, 2014. -- (Téma). -- Chybné ISBN uvedeno na zadní straně obálky v čárovém kódu. -- Scope and content: Autor bilancuje polistopadový vývoj, včetně toho, jak společnost zareagovala na svou totalitní minulost a s ní spojené bezpráví. Způsob, jakým se demokratická společnost vymezila vůči období komunistické diktatury a událostem, které jí předcházely, ovlivnil nejen současnou podobu politického a ekonomického uspořádání státu, ale i charakter jeho ústavního a právního systému. Složité případy právní reakce na minulost, v nichž se střetávaly a byly souběžně aplikovány hodnotově zcela neslučitelné normativní systémy socialistického a demokratického práva, přispěly ke kvalitativní proměně právního myšlení a rozhodování, vykročením mimo hranice psaného práva. Předkládaná kniha sleduje tuto proměnu a věnuje se základním okruhům právní reakce na minulost, včetně trestních procesů, lustrací a restitucí. -- ISBN : 978-80-87284-50-6 brož. ISBN (invalid) 978-808728450-6. *2Téma0 komunismus * změna politického režimu * trestní odpovědnost * odškodnění * lustrace * rok 1989 * Československo

Number of the records: 1