Number of the records: 1  

Stanovisko Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR k problematice tzv. „územních ekologických limitů těžby“ v Severočeské hnědouhelné pánvi (SHP)

  1. Akademie věd České republiky. Komise pro životní prostředí Stanovisko Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR k problematice tzv. „územních ekologických limitů těžby“ v Severočeské hnědouhelné pánvi (SHP) : stanovisko bylo projednáno a schváleno na schůzi KŽP AV ČR v Praze dne 27.1.2015 / Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR ; [Radim Šrám]. -- Praha : Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR, 2015. -- Staženo z internetu. -- ISBN : váz. Šrám, Radim J., 1939- hnědé uhlí * těžba uhlí * politika těžby uhlí * ochrana životního prostředí * Česká republika * Ústecký kraj

Number of the records: 1