Number of the records: 1  

Vedení lidí ve školách a školských zařízeních

  1. Trojanová, Irena, 1964- Vedení lidí ve školách a školských zařízeních / Irena Trojanová. -- Vyd. 1. -- Praha : Wolters Kluwer, 2014. -- (Řízení školy). -- Scope and content: Známá pravda „lidé jsou největším bohatstvím každé organizace“ platí i ve školství. Ale uvědomuje si ředitel tuto pravdu? A vede své podřízené tak, aby naplno využil jejich schopností? Publikace se zabývá dosud málo publikovanou problematikou, kterou představuje působení nejen ředitele školy, ale obecně všech vedoucích pracovníků na podřízené, aby se jejich prostřednictvím naplnily cíle školy. -- ISBN : 978-80-7478-656-3 brož. *2Řízení školy0 výchovně vzdělávací zařízení * školství * školský systém * neformální výuka * management * manažerské plánování * manažerské vzdělávání * řídící pracovník * pracovní skupina * vedení školy * Česká republika

Number of the records: 1