Number of the records: 1  

Obchodní právo

  1. Bejček, Josef, 1952- Obchodní právo : obecná část : soutěžní právo / Josef Bejček, Petr Hajn, Jarmila Pokorná a kolektiv. -- 1. vyd. -- V Praze : C. H. Beck, 2014. -- (Academia iuris). -- Scope and content: Příručka navazuje na učební pomůcku Kursy obchodního práva. Vychází z pojetí obchodního práva jako praktického oboru zabývajícího se právní regulací obchodně podnikatelské činnosti. Zahrnuje i některé z významných veřejnoprávních regulací obchodu a podnikání. Nové zpracování spolu s aktualizovanými odkazy na odbornou literaturu a judikaturu rozšiřuje použitelnost učebnice i pro jiné účely, než je výuka obchodního práva. -- ISBN : 978-80-7400-547-3 váz. Hajn, Petr, 1935-. Pokorná, Jarmila, 1955-. Obchodní právo - obecná část, soutěžní právo. *2Academia iuris0 obchodní právo * soutěžní právo

Number of the records: 1