Number of the records: 1  

Dějiny Anglie

  1. Ackroyd, Peter, 1949- Dějiny Anglie. Základy / Peter Ackroyd ; přeložil Zdeněk Hron. -- 1. vyd. v českém jazyce. -- Praha : BB art, 2014. -- Přeloženo z angličtiny. -- Scope and content: Přehled anglických dějin od pravěku do začátku 16. století. Práce sleduje období nejstarších anglických dějin, dobu římské nadvlády, příchod Anglů, Sasů a Jutů do Anglie, vývoj během raného středověku, útoky Dánů na Anglii, dobytí země Normany roku 1066, vládu normanské dynastie, vládu Plantagenetů, stoletou válku i válku růží (1455-1485). První díl končí úmrtím Jindřicha VII. z rodu Tudorovců roku 1509. Kromě politických dějin se autor věnuje také anglickým zvykům, středověkému soudnictví, lékařské péči, zemědělství, vzdělání nebo rozvoji měst. -- ISBN : 978-80-7507-003-6 (vázáno). Hron, Zdeněk, 1944-. [History of England. Volume I, Foundation Česky] Anglie * dějiny * pravěk * starověk * středověk

Number of the records: 1