Number of the records: 1  

Politická práva

  1. Molek, Pavel, 1980- Politická práva / Pavel Molek. -- Vyd. 1. -- Praha : Wolters Kluwer, 2014. -- (Lidská práva). -- Scope and content: Autor vnímá politická práva jako ta práva, která jednotlivci umožňují interakci s ostatními členy svého společenství, například tím, že s nimi komunikuje prostřednictvím svých projevů (kapitola 2), že se s nimi dočasně shromažďuje (kapitola 4) či trvaleji sdružuje (kapitola 5), a samozřejmě i tím, že se podílí na správě veřejných věcí, ať už peticemi (kapitola 3), volbami (kapitola 6), či jinými formami (kapitola 7), popřípadě se zasadí formou občanského odporu (kapitola 8) o ochranu demokracie, je-li ohroženo její fungování. Všemi kapitolami se pak prolínají pojmy demokratické společnosti, společenské smlouvy, plurality a svobodné soutěže politických sil, stejně jako otazník nad reálností uplatňování politických práv ve 21. století. -- ISBN : 978-80-7478-502-3 brož. *2Lidská práva0 politická práva

Number of the records: 1