Number of the records: 1  

Správní věda

  1. Hendrych, Dušan, 1927- Správní věda : teorie veřejné správy / Dušan Hendrych a kolektiv. -- 4., aktualiz. vyd. -- Praha : Wolters Kluwer, 2014. -- Právní stav pub. je k 31.5.2014. -- Scope and content: Kniha systematicky vysvětluje základní instituty veřejné správy, historii jejího studia, charakter úkolů veřejné správy a zásady jejich transformace do organizačních struktur, rozhodovací procesy ve veřejné správě, organizaci a principy výstavby veřejné správy, personální zabezpečení výkonu veřejné správy, kontrolu a hodnocení veřejné správy. Zvláštní pozornost je věnována výstavbě a reformě české veřejné správy. Nově byla kniha doplněna o kapitolu o moderních metodách řízení ve veřejné správě, jako je New Public Management, metoda Balance Scorecard, Benchmarking, Model CAF atd. (Marek Pavlík), a o přehled základních evropských modelů veřejné správy, zejména o charakteristiku evropského a britského modelu správy (Martin Kavěna). -- ISBN : 978-80-7478-561-0 brož. správní věda * veřejná správa

Number of the records: 1