Number of the records: 1  

Hlávkovi předchůdci a pokračovatelé

  1. Doležalová, Antonie, 1966- Hlávkovi předchůdci a pokračovatelé : právní postavení a sociální funkce nadací v českých zemích a v Československu od jejich vzniku do současnosti / Antonie Doležalová. -- Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2014. -- (Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky ; 4/2014). -- České a anglické resumé. -- 250 výt. -- Scope and content: Kniha sleduje tři dílčí cíle: podat ucelený obraz místa nadací v legislativní struktuře daného období, ukázat, jakými vzory či stereotypy se zakladatelé nadací a mecenáši řídili, kde se inspirovali, a konečně odpovědět v této souvislosti na otázku, jakou roli sehrál příklad Josefa Hlávky. -- ISBN : 978-80-86729-97-8 brož. *2Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky0 nadace * nezisková organizace * dobročinná práce * společenská činnost * Hlávka, Josef (1831-1908)

Number of the records: 1