Number of the records: 1  

Povodně a sucho: krajina jako základ řešení

  1. Povodně a sucho: krajina jako základ řešení (2014 : Praha, Česko) Povodně a sucho: krajina jako základ řešení : závěry ze semináře Komise pro životní prostředí AV ČR 5.6.2014 (Botanický ústav AV ČR, v. v. i. Průhonice) / Komise pro životní prostředí Akademie věd České republiky. -- Praha : Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR, 2014. -- Staženo z internetu. -- ISBN : váz. Akademie věd České republiky. Komise pro životní prostředí povodeň * sucho * ochrana krajiny * ekologická politika * Česká republika * 21. století

Number of the records: 1