Number of the records: 1  

Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva

  1. Svoboda, Karel, 1973- Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva / Karel Svoboda. -- Vyd. 1. -- Praha : Wolters Kluwer, 2014. -- (Právní rukověť). -- Anglické resumé. -- "Právní stav publikace je k 30.4.2014"--Rub tit. s. -- Scope and content: Autor se neomezuje jen na výklad hmotného práva, nabízí řešení řady sporných otázek práva procesního, jako je např. formulace požadavku na tvorbu úspor ve prospěch dítěte. Mimo jiné vysvětluje, za jakých okolností se i v řízeních o výživném mezi rodiči a dětmi, případně v řízení o určení a popření otcovství od 1. ledna 2014 projeví břemeno tvrdit a prokazovat, přestože se nejedná o řízení sporného charakteru. -- ISBN : 978-80-7478-512-2 brož. *2Právní rukověť0 rodina * příbuzenský vztah * adopce dítěte * vyživovací povinnost * vyživovaná osoba * soukromé právo

Number of the records: 1