Number of the records: 1  

Občanské právo pro každého

  1. Eliáš, Karel, 1955- Občanské právo pro každého : pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku / Karel Eliáš ... [et al.]. -- 2., dopl. a aktualiz. vyd. -- Praha : Wolters Kluwer, 2014. -- Anglické resumé. -- Vydáno ve spolupráci s advokátní kanceláří PRK Partners. -- Další autoři: Bohumil Havel, Petr Bezouška, Daniela Šustrová, Tomáš Němeček, Petr Liška, Karel Šimka. -- ISBN : 978-80-7478-493-4 brož. občanské právo * občanský zákoník * soukromé právo * příručka * popularizace vědy

Number of the records: 1