Number of the records: 1  

Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU - předpoklady a bariéry jejich překonání

  1. Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU - předpoklady a bariéry jejich překonání (2014 : Brno, Česko) Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU - předpoklady a bariéry jejich překonání / NEWTON College. -- 1. vyd. -- Praha : Newton College ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie, 2014. -- Scope and content: Vědeckopopularizační konference na téma „Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU – předpoklady a bariéry jejich překonání“ se uskutečnila dne 11. 4. 2014 v Brně. Zabývala se metodikou měření a hodnocení konkurenceschopnosti států, realizací a výsledky strategií konkurenceschopnosti Evropské unie, analýzou rozdílů v konkurenceschopnosti mezi členskými státy EU a jejich důsledky pro fungování eurozóny, možnostmi a bariérami zvyšování konkurenceschopnosti států v rámci globalizované ekonomiky, rolí výzkumu, vývoje a inovací při zvyšování konkurenceschopnosti Evropské unie a jejích členských států a opatřeními ke zvyšování konkurenceschopnosti České republiky. -- ISBN : 978-80-87764-02-2 brož. NEWTON College Česká republika * makroekonomie * konkurenceschopnost * členský stát EU * členská země Eurozóny * eurozóna * Evropská unie

Number of the records: 1