Number of the records: 1  

Soudcokracie, nebo judicializace politiky?

  1. Smekal, Hubert, 1979- Soudcokracie, nebo judicializace politiky? : vztah práva a politiky (nejen) v časech krize / Hubert Smekal, Ivo Pospíšil et al. -- 1. vyd. -- Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2013. -- (Monografie ; sv. č. 52). -- Anglické resumé. -- 300 výt. -- Scope and content: Monografie si klade za cíl porozumět aktuálnímu tématu ingerence soudní moci do tvorby a výkonu politiky. Přibližuje často nerozlišované pojmy jako judicializace, soudcokracie, soudcovský stát, vláda soudců ad., jež se snaží naplnit konkrétnějším obsahem. Jednotlivé kapitoly charakterizují současný stav, představují jeho příčiny a důsledky a pokoušejí se argumentačně ospravedlnit jeho přínosnost. -- ISBN : 978-80-210-6282-5 brož. Pospíšil, Ivo, 1978-. *2Monografie0 soudní pravomoc * vztah mezi zákonodárnou a výkonnou mocí

Number of the records: 1