Number of the records: 1  

Fiskální politika v prostřední Evropské hospodářské a měnové unie

  1. Bachanová, Veronika, 1979- Fiskální politika v prostřední Evropské hospodářské a měnové unie / Veronika Hedija. -- Vyd. 1. -- V Praze : C. H. Beck, 2014. -- (Beckova edice ekonomie). -- České a anglické resumé. -- Scope and content: Kromě obecného pojednání o fiskální politice jako nástroji ekonomické stabilizace, se kniha zaměřuje na specifika fiskální politiky, která plynou z členství v měnové unii, zabývá se evropskou ekonomickou integrací a projektem hospodářské a měnové unie a neopomíjí ani aplikaci dané problematiky na podmínky České republiky. -- ISBN : 978-80-7400-526-8 brož. *2Beckova edice ekonomie0 fiskální politika * měnová politika * hospodářská unie * Evropský měnový systém * Česká republika

Number of the records: 1