Number of the records: 1  

Institut zrušení rozhodčího nálezu z pohledu ochrany spotřebitele a judikatury Soudního dvora Evropské unie

  1. Kyselovská, Tereza, 1984- Institut zrušení rozhodčího nálezu z pohledu ochrany spotřebitele a judikatury Soudního dvora Evropské unie / Tereza Kyselovská. -- 1. vyd. -- Brno : Masarykova univerzita, 2013. -- (Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně = Acta Universitatis Masarykianae Brunensis Iuridica. Řada teoretická, Edice S ; č. 421). -- Anglické resumé. -- Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Mezinárodní právo soukromé, Katedra mezinárodního a evropského práva. -- Scope and content: Monografie se zabývá problematikou spotřebitelského rozhodčího řízení. V první části se věnuje ochraně spotřebitele ve směrnicovém právu a relevantní judikatuře Soudního dvora EU ve vztahu spotřebitel a rozhodčí řízení. Ve druhé části je analyzována právní úprava důvodů pro zrušení rozhodčího nálezu v zákoně o rozhodčím řízení de lege lata (se zohledněním judikatury, požadavků unijního práva a tzv. „spotřebitelské novely“) a dle lege ferenda. Česká právní úprava je komparována se slovenskou právní úpravou. -- ISBN : 978-80-210-6418-8 brož. Masarykova univerzita. Katedra mezinárodního a evropského práva. *2Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně0 rozhodčí řízení * ochrana spotřebitele * rozsudek Soudního dvora ES

Number of the records: 1