Number of the records: 1  

Daň z přidané hodnoty 2014

  1. Havel, Tomáš Daň z přidané hodnoty 2014 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2014 / [autor Tomáš Havel]. -- 11. vyd. -- Praha : Wolters Kluwer Česká republika, c2013. -- Praha : Wolters Kluwer, 2014. -- (Meritum). -- Na obálce: průběžná aktualizace na www.wolterskluwer.cz/obchod. -- ISBN : 978-80-7478-465-1 kroužková. *2Meritum0 daň z přidané hodnoty * Česká republika

Number of the records: 1