Number of the records: 1  

Fiskální a měnová politika a jejich vliv na mezinárodní podnikání a konkurenceschopnost v zemích EU

  1. Kubátová, Květa, 1952- Fiskální a měnová politika a jejich vliv na mezinárodní podnikání a konkurenceschopnost v zemích EU / Květa Kubátová a kolektiv. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. -- Část. slovenský text, anglické resumé. -- Scope and content: Publikace přináší výsledky výzkumu z oblasti konkurenceschopnosti podniků v mezinárodním podnikání s ohledem na podmínky tohoto podnikání v rámci EU. Podmínky fiskální, měnové a další stanoví Evropská unie a její instituce prostřednictvím práva EU, nicméně podnikání je ovlivněno rovněž fiskální a měnovou politikou členských států. V období krize se mění některá paradigmata fiskální a měnové politiky, což je v knize rovněž připomenuto. Snahou bylo nejen provést analýzu podnikatelského prostředí v Evropské unii s ohledem na fiskální a měnovou politiku a konkurenceschopnost, ale také prezentovat nové přístupy k řešení problémů fiskální a měnové politiky v období krize a následného očekávaného oživení. Jednotlivé kapitoly knihy se zabývají podnikáním na mezinárodních trzích veřejných zakázek, konkurenčním prostředím u veřejných zakázek, jak ovlivňují zahraniční dodavatelé ceny veřejných zakázek, daní korporací ve vybraných zemích EU, veřejnou podporou podniků v EU a výměnnými kurzy a konkurenceschopností. -- ISBN : 978-80-7380-493-0 brož. fiskální politika * měnová politika * předmět podnikání * konkurenceschopnost * členský stát EU

Number of the records: 1