Number of the records: 1  

Zemské soudnictví na Moravě vrcholného středověku

  1. Janiš, Dalibor, 1973- Zemské soudnictví na Moravě vrcholného středověku / Dalibor Janiš. -- Vyd. 1. -- Brno : Matice moravská, 2013. -- (Knižnice Matice moravské. sv. 39). -- Anglické a německé resumé. -- Scope and content: K významným tématům historie středověké Moravy patří problematika zemského soudnictví. Moravský zemský soud a s ním spojené nejvyšší zemské úřady byly vyjádřením zemské svrchovanosti a domácího zemského práva. Monografie nastiňuje počátky zemského soudnictví v návaznosti na moravská přemyslovská centra, správní rozdělení země a úlohu rané šlechty. Samostatná pozornost je věnována nejvýznamnějším zeměpanským úředníkům, kteří byli spojeni se soudnictvím a správou (kasteláni, komorníci, sudí a vilikové). Na základě důkladného rozboru pramenů je popsáno konstituování a rozvoj zemského soudnictví na Moravě v průběhu 13. století a jeho dotvoření v následujícím století. -- ISBN : 978-80-86488-98-1 váz. *2Knižnice Matice moravské0 soudní systém * správní pravomoc * Čechy (země) * Morava (region) * středověk * dějiny * historie práva * veřejná správa * monografie

Number of the records: 1