Number of the records: 1  

Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vedy a forenzné disciplíny v kontexte kontroly kriminality

  1. Ivor, Jaroslav, 1952- Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vedy a forenzné disciplíny v kontexte kontroly kriminality : pocta prof. JUDr. Ing. Viktorovi Poradovi, DrSc., Dr. h. c. mult. k 70. narodeninám / Jaroslav Ivor a kolektív. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. -- Část. český text, anglické a ruské resumé. -- Scope and content: Monografia pojednáva o možnostiach a úlohách trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, bezpečnostných vied a iných forenzných disciplín pri kontrole kriminality. Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc. výrazným spôsobom posunul hranice poznania v uvedených disciplínach. Vo svojej vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa prioritne zaoberal otázkami kriminalistiky, ale nezanedbateľnú pozornosť venoval aj trestnému právu, forenzným vedám a policajným, resp. bezpečnostným vedám, na konštituovaní ktorých sa významným spôsobom podieľal. -- ISBN : 978-80-7380-440-4 váz. trestní právo * kriminologie * kriminální policie * policie * policejní spolupráce * boj proti zločinnosti * Porada, Viktor (1943- ) * Slovensko * Česká republika

Number of the records: 1