Number of the records: 1  

Štátna moc a spoločnosť na Slovensku

  1. Pešek, Jan, 1949- Štátna moc a spoločnosť na Slovensku : 1945-1948-1989 / Jan Pešek. -- Bratislava : Prodama, 2013. -- (Slovenská historiografia). -- Obsah: Mocenský monopol komunistickej strany--Pod kontrolou štátnej bezpečnosti--Komunistická moc a cirkvi--Najbrutálnejšie obdobie komunistického režimu (1948 - 1953). -- Anglické resumé. -- Vydavatel: Historický ústav SAV. -- ISBN : 978-80-89396-27-6 brož. Slovenská akadémia vied. Historický ústav. *2Slovenská historiografia0 Slovensko * násilí státu * komunistická strana * represe * vztah mezi církví a státem * 2. polovina 20. století

Number of the records: 1