Number of the records: 1  

Insolvenční zákon

  1. Maršíková, Jolana, 1964- Insolvenční zákon : s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy / Jolana Maršíková a kolektiv. -- 2. aktualiz. vyd. ve znění zákona č. 294/2013 Sb. -- Praha : Leges, 2014. -- (Glosátor). -- Scope and content: Druhé vydání publikace veškeré tyto novelizace reflektuje, naposledy rozsáhlou novelou zákonem č. 294/2013 Sb. Výklad je doplněn výběrem z judikatury. Kniha obsahuje též nařízení Rady ES 1346/2000 a prováděcí předpisy k titulnímu zákonu. -- ISBN : 978-80-87576-80-9 váz. *2Glosátor0 solventnost * zadluženost * konkurz * obchodní právo

Number of the records: 1