Number of the records: 1  

Obchodní korporace

  1. Obchodní Obchodní korporace : rekodifikace : zákon o obchodních korporacích + rejstřík : transparentnost akciových společností, přeměny obchodních společností a družstev, nabídky převzetí, Evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská společnost, evropská družstevní společnost, státní podnik : nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob : redakční uzavěrka 3.2.2014. -- Praha : Sagit, [2014]. -- (ÚZ : úplné znění ; č. 1013). -- Názvové informace z obálky. -- Scope and content: Nový zákon o obchodních korporacích účinný od 1.1.2014 s podrobným rejstříkem. Publikace dále obsahuje zákon o přeměnách obchodních společností, zákon o nabídkách převzetí, zákon o evropské společnosti, o evropské družstevní společnosti a o EHZS včetně příslušných vyhlášek, o transparentnosti akciových společností. Celkem 14 právních předpisů v aktuálním znění s vyznačením novelizovaných pasáží. -- ISBN : 978-80-7488-039-1 brož. *2ÚZ : úplné znění0 obchodní právo * akciová společnost * evropský podnik * evropské družstvo * družstvo * veřejné vlastnictví * mezinárodní obchodní právo * zákon o obchodních společnostech

Number of the records: 1